یک نویسنده ی جوان در حالی که با مشکل بی خوابی و توهماتش مبارزه میکند برای مدتی انزوا و گوشه گیری به یک خانه ی صحرایی در یک صحرای دور افتاده می رود. اما…

دیدگاه شما

فیلم های مشابه